współpraca CSR


 

CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) to bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek działań każdego pracodawcy. Pomaga nie tylko wzmacniać komunikację employer brandingową, ale przede wszystkim wdrażać programy dla interesariuszy jakimi mogą być m.in. pracownicy czy społeczeństwo, czyniąc z nich najlepszymi ambasadorami danej organizacji.

Tymi dzialaniami jest m.in. aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych, zmiana sposobu postrzegania swojej niepełnosprawności czy też eduakacja również społeczeństwa w zakresie transplantacji i donacji jako tematu niezwykle odpowiedzialnego i istotnego.

 

 

 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpisuje się w nurt popularnego nie tylko w Polsce, zarządzania różnorodnością. Różnorodność w miejscu pracy polega m.in., na zapewnieniu równych szans wszystkim obecnym oraz przyszłym pracownikom bez względu na  stopień niepełnosprawności. Ale ważna jest mentalność tychże osób, co jest podstawą w ich efektywnej pracy.

Jako osoba niepełnosprawna, w ramach CSR pomagam podmiotom gospodarczym realizować programy kierowane do grupy interesariuszy, jakimi są pracownicy oraz społeczność lokalna, będąc najlepszym żywym dowodem słuszności prowadzonych działań.

Zapraszam zainteresowane podmioty do kontaktu i wspólnej realizacji projektów  zakresu CSR.

 przeżroczyste z napisem

 

 

 

 Logo Roche
  

 

 

 image001
  

 

Adamed
  

 

 fffffffff

 

 

 

 scanmed_logo400x400_14

 

 

 

  POWIAT GORZOWSKI [herb]_NIEBIESKI JPG 

POWIAT GORZOWSKI

  

 

 ad rem logo
  

 

image